ESILEHTINCOTERMS 2000HAAGISE MÕÕDUDKASULIK TEADATAGASISIDEABI

CHOOSE LANGUAGE >

 
TEENUSED
HINNAPÄRING
KONTAKT
PARTNERID
UUDISED
FREETIME
VIITED

CIP. Carriage and Insurance Paid To. Vedu ja kindlustus makstud kuni

CIP puhul tasub müüja sarnaselt CPT-ga kauba veoraha nimetatud sihtkohani ning täidab kõik ekspordi-tolliformaalsused, kui need on vajalikud. Lisaks sellele aga peab müüja miinimumkattega kindlustama kauba ostja kasuks transpordi ajaks. Kauba kadumise ja kahjustamise risk, samuti kõik muud kaubaga seonduvad kulud (mis ei ole kaetud veolepinguga) lähevad müüjalt ostjale, kui kaup on antud vedaja käsutusse veolepingus määratud kohas. Kui kauba veoks kokkulepitud sihtkohta kasutatakse järjestikku mitut vedajat, toimub riski üleminek kauba üleandmisel esimesele vedajale.

Kulude jaotusel on ka CIP klausli puhul määrav roll veolepingul. Ostja kulud on kõik kaubaga seonduvad kulud pärast kauba tarnimist tingimusel, et need ei ole müüja veolepingujärgsed kulud. Järelikult peaksid pooled hilisemate vaidluste vältimiseks CIP- müügilepingu sõlmimisel täpselt fikseerima, milliseid kaubaga seonduvaid kulusid müüja poolt sõlmitud veoleping peab katma.

Joonisel on skemaatiliselt kujutatud CIP-i kriitilised punktid:

- müüja poolt korraldatava veo lõpp-punkt - sihtkoht;

- kauba kadumise või kahjustamise riski ülemineku koht - lähtekohas, kui kaup on üle antud esimesele vedajale;

- kulude müüjalt ostjale ülemineku koht - sihtkohas, kuid ostja maksab need kulud alates kauba üleandmisest esimesele vedajale, mis ei ole veolepingu järgi müüja kulud.

Contact  
Copyright 2002, Laoveli