ESILEHTINCOTERMS 2000HAAGISE MÕÕDUDKASULIK TEADATAGASISIDEABI

CHOOSE LANGUAGE >

 
TEENUSED
HINNAPÄRING
KONTAKT
PARTNERID
UUDISED
FREETIME
VIITED

CIF. Cost, Insurance and Freight. Hind, kindlustus ja prahiraha

CIF puhul peab müüja sarnaselt CFR klausliga sõlmima oma kulul veolepingu kauba veoks kuni sihtsadamani ning täitma kõik eksport-tolliformaalsused, kui need on vajalikud, kuid lisaks peab ta muretsema miinimumkattega lastikindlustuse ostjal lasuvale kauba kadumise või kahjustamise riskile veo ajal. Samal ajal kauba kadumise ja kahjustamise risk ning kõik lisakulud pärast kauba tarnimist toimunud sündmustest lähevad müüjalt ostjale üle lastimissadamas hetkel, kui kaup ületab laeva reelingu.

Kulude jaotusel on ka CIF klausli puhul määrav roll veolepingul. Ostja kulud on kõik kaubaga seonduvad kulud pärast kauba tarnimist, s.h. kai- või lihtrimaksud, lossimine ning transiidiformaalsuste kulud tingimusel, et need ei ole müüja veolepingujärgsed kulud. Järelikult peaksid pooled hilisemate vaidluste vältimiseks CIF- müügilepingu sõlmimisel täpselt fikseerima, milliseid kaubaga seonduvaid kulusid müüja poolt sõlmitud veoleping peab katma.

Joonisel on skemaatiliselt kujutatud CIF-i kriitilised punktid:

- müüja poolt korraldatava veo lõpp-punkt - sihtsadamas;

- kauba kadumise või kahjustamise riski ülemineku koht - lähtesadamas, kui kaup ületab laeva reelingu;

- kulude müüjalt ostjale ülemineku koht - sihtsadamas, kuid ostja maksab need kulud alates laeva reelingu ületamisest lähtesadamas, mis ei ole veolepingu järgi müüja kulud.

NB!

CIF klausel on kasutatav ainult levaveol, toimugu see siis merel või siseveel.

Contact  
Copyright 2002, Laoveli